Τροπολογία για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία

 Κατατέθηκε ,προς ψήφιση, στη Βουλή

Επανακαθορίζονται οι αρμόδιες επιτροπές των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων , οι οποίες διακρίνονται στην Επιστημονική Επιτροπή Μουσικής Παιδείας και την Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας, προσδιορίζεται η συγκρότηση αυτών (είναι πενταμελείς) και εξειδικεύεται το έργο τους, σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε, προς ψήφιση, στη Βουλή, ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.

Η ίδια τροπολογία προβλέπει ότι:

Α. Τα μέλη των Επιτροπών ορίζονται με υπουργική απόφαση με τους αναπληρωτές τους.

Έχουν διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης.

Δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτές , πλην των οδοιπορικών εξόδων.

Β. Απλοποιείται η παρεχόμενη εξουσιοδότηση (υπουργική απόφαση αντί για Προεδρικό Διάταγμα), για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τις εγγραφές, τη φοίτηση, τα ωρολόγια προγράμματα, την αξιολόγηση των μαθητών , τους τίτλους σπουδών για τα Μουσικά Σχολεία, τον εξοπλισμό αυτών καθώς και λοιπά εκπαιδευτικά θέματα.

Γ. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τη διαδικασία μεταθέσεων των εκπαιδευτικών στα Μουσικά Σχολεία.

Ειδικότερα, η τροπολογία προβλέπει τα εξής:

Απόφαση: Πότε Λήγουν τα μαθήματα στα Γυμνάσια και ...
Συγχωνεύεται με το Παν. Πελοποννήσου η ΣΤΕ του ΤΕΙ...