Από σήμερα οι ενστάσεις για τις Μετεγγραφές Φοιτητών 2018 - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

 Χθες, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα και οι Βάσεις για τις Μετεγγραφές Φοιτητών 2018(εκτός των αδελφών φοιτητών).

Πλέον, από σήμερα Τετάρτη 7 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 θα υποβάλλονται ενστάσεις - αιτήσεις θεραπείας μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο για τις Μετεγγραφές Φοιτητών 2018:
- oι αιτήσεις θεραπείας εξετάζονται από Τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τη διαδικασία του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999 ΦΕΚ 45 Α΄),
- ειδικά για τις περιπτώσεις ισοβαθμίας σε αριθμό μορίων μετεγγραφής που ισούνται ή υπερβαίνουν την ανώτατη μοριοδότηση που μπορεί να λάβει υποψήφιος με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα (5 μόρια και άνω), η ανωτέρω Επιτροπή μπορεί μετά την κύρωση του πίνακα δικαιούμενων μετεγγραφή να λαμβάνει απόφαση για τη μη εφαρμογή του κριτηρίου των μορίων εισαγωγής. 

Πηγή:http://panelladikes24.blogspot.com/

Ενημέρωση Μαθητών για τις Παραγωγικές Σχολές των Ε...
Την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου οι εκδηλώσεις για την ε...