Αντιστοιχίες Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τροποποιήθηκαν οι αντιστοιχίες τμημάτων του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που προέκυψε από τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, με άλλα πανεπιστημιακά τμήματα.

Συγκεκριμένα:

  • το τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ορίζεται αντίστοιχο με το τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου
  • το τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ορίζεται αντίστοιχο με τα τμήματα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ομάδα αντίστοιχων τμημάτων Τουριστικών Σπουδών)
  • το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ορίζεται αντίστοιχο με τα τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά (ομάδα αντίστοιχων τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΕ)
  • το τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ορίζεται αντίστοιχο με τα τμήματα Νοσηλευτικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι ηλεκτρονικές...