Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα άτομα με αναπηρία - Τι προβλέπεται για την εκπαίδευση

 Η ισότιμη πρόσβαση όλων και η συμπερίληψη-ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία βασικός στόχος του νομοσχεδίου - Τον Οκτώβριο η σύνταξη Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης του υπουργείου Παιδείας

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο νομοσχέδιο για τα άτομα με αναπηρία.

Ειδικά σε σχέση με την εκπαίδευση, τίθεται ως στόχος η ισότιµη πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία σε µία ποιοτική, συµπεριληπτική/ενταξιακή εκπαίδευση, με την θέσπιση δέσμης μέτρων:

  • Δημιουργία νομοθετικού πλαισίου ικανού να προάγει τον συµπεριληπτικό/ενταξιακό στόχο
  • Ενίσχυση των ενταξιακών δομών εκπαίδευσης και υποστήριξης
  • Διασφάλιση της ισότιµης πρόσβαση σε ποιοτική τριτοβάθµια εκπαίδευση και σε ποιοτική δια βίου εκπαίδευση για όλους.
  • Διασφάλιση της καθολικής προσβασιµότητας των σχολείων, των Πανεπιστηµίων, των δοµών δια βίου εκπαίδευσης, των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και των αποκεντρωµένων υπηρεσιών.
  • Ενδεικτικά, στο νέο νοµοσχέδιο επαγγελµατικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου µάθησης που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή, προβλέπεται ρύθµιση για την προσβασιµότητα των Ατόµων µε Αναπηρία στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης τύπου 1(ΚΔΒΜ 1).
  • Εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των µαθητών.
  • Ενίσχυση των συµπεριληπτικών/ενταξιακών δοµές εκπαίδευσης και υποστήριξης φοιτητών (π.χ. Μονάδες Προσβασιµότητας Φοιτητών µε αναπηρία (ΦµεΑ), µορφές εξατοµικευµένης στήριξης φοιτητών, υπηρεσίες καταγραφής αναγκών των ΦµεΑ, υπηρεσίες ψυχολογικής συµβουλευτικής για ΦµεΑ, υπηρεσίες µεταφοράς ΦµεΑ).
  • Εισαγωγή της συµπεριληπτικής/ενταξιακής διάσταση στα προγράµµατα σπουδών, µε ιδιαίτερη έµφαση στα προγράµµατα των Παιδαγωγικών Τµηµάτων και των Σχολών Ανθρωπιστικών Επιστηµών

Επισημαίνεται ότι στο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης θα ενταχθούν οι επιµέρους δράσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων που ακολουθούν υπό τον ίδιο στόχο.

ADVERTISING

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει τη Σύνταξη Στρατηγικού Σχεδίου από το υπουργείο Παιδείας εντός του Οκτωβρίου και τη δημιουργία α εποπτικού πλαισίου εφαρµογής του Στρατηγικού Σχεδίου µε συγκεκριµένους δείκτες και στόχους εντός του Νοεμβρίου. 


www.alfavita.gr

Μετεγγραφές: Την άλλη εβδομάδα η εγκύκλιος- Τι θα ...
Καθορίστηκε η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα που εξ...