Νέα εγκύκλιος: Η ύλη που προτείνεται να διδαχθεί στα Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Νεοελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά στο Λύκειο και Γυμνάσιο

 Καταργούνται οι οδηγίες που εκδόθηκαν πριν μια εβδομάδα

Νέες οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων στο Γυμνάσιο και Λύκειο που θα αξιοποιήσει ο κάθε εκπαιδευτικός στην παρούσα συγκυρία και συνθήκη διδασκαλίας, απέστειλε το υπουργείο Παιδείας στις σχολικές μονάδες, μετά από σχετική εισήγηση του ΙΕΠ.

Μετά τις νέες οδηγίες η με αρ. πρωτ. 58271/Δ2/18-05-2020 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. που εκδόθηκε πριν μια εβδομάδα καταργείται

Ειδικότερα πατήστε αντίστοιχα παρακάτω για να ανοίξετε τις οδηγίες:

Α. Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία (για το Γυμνάσιο και στις Α ́ και Β ́ τάξεις του Γενικού Λυκείου)- (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) από την Μονάδα Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μαθηματικών του ΙΕΠ.

Β. Νεοελληνική Γλώσσα/Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνικά (για το Γυμνάσιο και Α ́ και Β ́ τάξεις του Γενικού Λυκείου)- (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) από την Μονάδα Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φιλολογίας του ΙΕΠ.

Γ. Ιστορία (για το Γυμνάσιο και Α ́ και Β ́ τάξεις του Γενικού Λυκείου)- (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI) από την Μονάδα Κοινωνικών Επιστημών του ΙΕΠ.

Πατήστε εδώ για να ανοιξετε την εγκύκλιο του υπ. Παιδείας

Οι ανωτέρω προτάσεις αποτελούν μια ενδεικτική καταγραφή βασικών σημείων που θα αξιοποιήσει ο κάθε εκπαιδευτικός στην παρούσα συγκυρία και συνθήκη διδασκαλίας.

Το υπουργείο Παιδείας τονίζει προς τους Διευθυντές των σχολείων ότι οφείλουν να διατηρήσουν τα βιβλία ύλης ώστε να αποτελέσουν αφετηρία για τη διδασκαλία την επόμενη σχολική χρονιά (2020- 2021) και να αξιοποιηθούν όπου κριθεί απαραίτητο με πρόσφορο τρόπο για την υποστήριξη της διδασκαλίας με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών και τις Οδηγίες διδασκαλίας κάθε μαθήματος.

Οι 15 αλλαγές στο Λύκειο από το νέο σχολικό έτος
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020: Αναλυτικές οδηγίες γι...