Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας για το Γυμνάσιο

 Δημοσιεύτηκε η Υπουργική απόφαση για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά το νέο Πρόγραμμα Σπουδών όπως δημοσιεύτηκε από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων του Γυμνασίου ορίζεται ως εξής:2. Προϊστορία. Οι κοινωνίες της Εποχής του Λίθου (4-5 διδακτικές ώρες)

Δείτε εδώ το Πρόγραμμα Σπουδών στην Ιστορία Γυμνασίου

Το νομοσχέδιο για το σύστημα εισαγωγής στις Ανώτατ...
Πανελλαδικές: Αυτές είναι οι Σχολές και Τμήματα πο...