Στρατιωτικές Σχολές - Δείτε τα αγωνίσματα και τα απαιτούμενα όρια επίδοσης κατά αγώνισμα και Σχολή

 Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί τα αγωνίσµατα και τα κατώτερα/ανώτερα (κατά περίπτωση) όρια επίδοσης κατά αγώνισµα και Σχολή, που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος (ανεξάρτητα φύλου) για να κριθεί κατάλληλος στις Αθλητικές Δοκιμασίες που προβλέπονται για κάθε Σχολή σύμφωνα με την Προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές έτους 2018.

- Οι υποψήφιοι -ες έχουν δικαίωµα για τους δρόµους µίας (1) προσπάθειας και για τα άλµατα και τις ρίψεις τριών (3) προσπαθειών.
- Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου-ας ορίζεται ο µέσος όρος του αθροίσµατος της καλύτερης επιµέρους επίδοσης µε το αριστερό και µε το δεξί χέρι µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψηφίους-ες.
Προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές έτους 2018

 πηγή:https://panelladikes24.blogspot.com

Διαβάζω… Είμαι ευτυχισμένος!
"Τα διαφορετικά παιδιά, τριανταφυλλιές με αγκάθια"...