Όσοι φοίτησαν στην Α τάξη ΓΕΛ δεν δίνουν πανελλαδικές μέσω εσπερινών ΓΕΛ!!

Με μια αιφνιδιαστική υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3674/28-08-2018) η κυβέρνηση κατάργησε τη διάταξη που έδινε τη δυνατότητα στους μαθητές των εσπερινών ΓΕΛ να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις, εφόσον είχαν φοιτήσει στην Α΄ Ημερησίου Λυκείου και στη Γ΄ και Δ΄ Εσπερινού. (Η Α΄ Ημερησίου Λυκείου αντιστοιχεί σε ύλη στην Α΄ και Β΄ Εσπερινού).

Πρακτικά πλέον, ένας μαθητής Εσπερινού ΓΕΛ, αν θέλει να δώσει πανελλήνιες, είναι υποχρεωμένος, ακόμα κι αν έχει φοιτήσει επιτυχώς στην Α΄ Ημερησίου, να ξαναφοιτήσει στο Εσπερινό από την αρχή!

Εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευσ...
Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ!! ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙ...