Μηχανογραφικό 2021: Τι ισχύει με το 10 τοις εκατό

Μηχανογραφικό 2021: Σχετικά με τους υποψήφιους με το 10% ήταν ευνόητο ότι δεν θα παραλάμβαναν δελτίο εξεταζομένου αφού δεν είχαν συμμετάσχει στις πανελλήνιες 2021. 

Τι πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι με το 10%:

• Δε χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια για ανάκληση της αίτησης-δήλωσης.

• Μετά την ανακοίνωση των γραπτών βαθμολογίων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, θα έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο διεκδικώντας το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση, εφόσον βεβαίως είχαν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των δύο τελευταίων ετών. 

Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν και για όσους από τους αποφοίτους υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021, αλλά τελικά δεν θα προσέλθουν φέτος σε κανένα εξεταζόμενο μάθημα. 

Υπενθυμίζεται ότι το δικαίωμα του 10% καθορίζεται ως εξής: 

• Ισχύει για 2 έτη μετά την τελευταία εξέταση με ποσοστά 60%-40% (για το 1ο έτος και το 2ο έτος αντίστοιχα). Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25 Α ́), διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι που είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ το 2020 με το παλαιό ή το νέο σύστημα και το 2021 θα υποβάλουν Μηχανογραφικό για το ποσοστό του 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση, θα διεκδικήσουν θέσεις σε ποσοστά ανάλογα του αριθμού των Μηχανογραφικών Δελτίων που θα υποβληθούν ανά σύστημα, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το έτος συμμετοχής τους στις πανελλαδικές εξετάσεις. 

• Ασκείται μόνο από όσους έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων ΓΕΛ. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι για την εισαγωγή στα τρία Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία. Έτσι, απαιτείται κάθε χρόνο νέα εξέταση και συνεπώς στα τρία Μουσικά Τμήματα δεν μπορεί να εισαχθεί κάποιος με το 10%, χωρίς νέα εξέταση. Καταληκτικά, όσοι υποψήφιοι/ες συμμετέχουν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις, δεν δικαιούνται να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων.


Πηγή: Foititikanea.gr.
Βάσεις 2021: Εκτός ΑΕΙ θα μείνουν περίπου 27.000 υ...
Πανελλήνιες 2021: Εκτίμηση Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγ...