Αλλαγή για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις/Επανεξετάζεται η εφαρμογή ρύθμισης που βάζει περιορισμούς στο μηχανογραφικό

Σύμφωνα με τον νόμο 4777/21, οι υποψήφιοι από το 2022 και εφεξής θα έχουν δικαίωμα να δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο το πολύ το 10% των τμημάτων του επιστημονικού τους πεδίου. Για να τα δηλώσουν όρος είναι οι μονάδες που συγκέντρωσαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις να υπερβαίνουν την ελάχιστη βάση εισαγωγής (ΕΒΕ) κάθε τμήματος. Όπως ορίζει ο νόμος, το ακριβές ποσοστό θα καθοριστεί με απόφαση της υπουργού Παιδείας.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα του νέου συστήματος, μετά την ολοκλήρωση των Πανελλαδικών οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν μηχανογραφικό, δηλώνοντας πολύ λιγότερα τμήματα σε σχέση με ό,τι ίσχυε έως τώρα. Ο περιορισμός αυτός αναγκάζει τις υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, ώστε όσοι δεν εισαχθούν σε κανένα τμήμα να υποβάλουν και δεύτερο μηχανογραφικό, στο οποίο θα μπορούν να δηλώσουν τμήματα που έχουν κενές θέσεις μετά τα πρώτα αποτελέσματα. Βασικός όρος φυσικά, να ξεπερνούν το όριο της ελάχιστης βάσης εισαγωγής σε κάθε τμήμα. Στο δεύτερο μηχανογραφικό δελτίο θα υπάρχουν τα τμήματα χαμηλής ζήτησης (διότι σε αυτά θα μείνουν κενές θέσεις) και δεν θα υπάρχει κανένας περιορισμός στον αριθμό των τμημάτων που θα μπορούν να δηλώσουν. Οι βάσεις του δεύτερου μηχανογραφικού θα ανακοινώνονται τέλη Αυγούστου.

Εάν ισχύσει ο περιορισμός του 10% για τους υποψηφίους του 2022 προκύπτουν τα εξής:

• Για τις σχολές και τα τμήματα ανθρωπιστικών σπουδών του 1ου επιστημονικού πεδίου, θα μπορούν να δηλώσουν έως 15 σχολές (148 σχολές/τμήματα έχει το πεδίο).

• Οι υποψήφιοι του 2ου πεδίου, θετικών επιστημών, θα μπορούν να δηλώσουν έως 25 σχολές/τμήματα (249 θα περιλαμβάνονται στο πεδίο).

Προβλέπει πως οι υποψήφιοι θα μπορούν να δηλώσουν το πολύ το 10% των τμημάτων του επιστημονικού τους πεδίου.

• Οι υποψήφιοι του 3ου πεδίου, επιστημών υγείας, θα μπορούν να δηλώσουν έως 15 σχολές (148 έχει το πεδίο).

• Οι υποψήφιοι του 4ου πεδίου, οικονομίας και πληροφορικής, θα μπορούν να δηλώσουν 18 σχολές/τμήματα καθώς στο πεδίο θα περιλαμβάνονται 175 σχολές/τμήματα.

Πηγή: kathimerini.gr

Πανελλαδικές 2022: Πώς θα εξεταστούν τα πανελλαδικ...
Πανελλαδικές εξετάσεις: Οι αλλαγές στους συντελεστ...