Πανελλαδικές Εξετάσεις: Τι αλλάζει, με τροπολογία, στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή πολυτροπολογία που αφορά, ανάμεσα σε άλλα, την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Στο θέμα της τροποποίησης του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 αναφέρεται - μεταξύ άλλων - τροπολογία του υπουργείου Παιδείας, που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Το νομοσχέδιο αυτό εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου.


Τροποποίηση του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 — Τροποποίηση του άρθρου 54 του ν. 4777/2021

Ειδικά για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023, η προθεσμία της παρ. 7 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013 (Α' 193), όπως το άρθρο αυτό προστίθεται με το άρθρο 2 του παρόντος, η οποία αφορά στην έκδοση απόφασης τροποποίησης του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.), λήγει την 1η Νοεμβρίου 2021.


Πηγή:alfavita.gr

Γυμνάσια-Λύκεια: Επεξηγηματικοί πίνακες για την βα...
Σχολεία: Εξεταστική από Τράπεζα θεμάτων σε Α' και ...