Σχολεία: Οι αλλαγές που έπονται στη δημόσια εκπαίδευση

Ποιες είναι οι αλλαγές που θα επηρεάσουν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση από τον Σεπτέμβριο - Τι φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας

Νέες αλλαγές φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, από τον Σεπτέμβριο, στη δημόσια εκπαίδευση αλλάζοντας άρδην όσα ίσχυαν ως την περασμένη χρονιά.
Οι αλλαγές θα αφορούν τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μεταξύ άλλων έρχονται εργαστήρια δεξιοτήτων, η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο, η τράπεζα θεμάτων για την Α' και Β' Λυκείου ,η παγίωση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στις πανελλήνιες αλλά και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που έχει φέρει κύμα αντιδράσεων στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Συνοπτικά, οι αλλαγές σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, έχουν ως εξής:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ήδη από την επόμενη σχολική χρονιά, εφαρμόζεται καθολικά η δίχρονη προσχολική αγωγή και γενικεύονται οι δραστηριότητες στα αγγλικά από το νηπιαγωγείο.

Επιπλέον, τα εργαστήρια δεξιοτήτων εισάγονται σε νηπιαγωγεία δημοτικά και γυμνάσια, ενώ θα ξεκινήσει και για τους εκπαιδευτικούς συστηματική επιμόρφωση μέσω του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΙΕΠ.

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση εισάγονται νέα προγράμματα σπουδών στη Γενική εκπαίδευση, μερικά από τα οποία θα περιέχουν και ψηφιακό περιεχόμενο με νέα βιβλία και ελεύθερη επιλογής.

Διπλασιάζονται τα πρότυπα - πειραματικά σχολεία

Από το Σεπτέμβριο θα λειτουργήσουν σχεδόν διπλάσια Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία, καθώς και έξι νέα Πρότυπα ΕΠΑΛ. Συγκεκριμένα, από την επόμενη σχολική χρονιά θα λειτουργού 112 Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, τα οποία σχεδόν διπλασιάστηκαν από τα 62 που λειτούργησαν το προηγούμενο σχολικό έτος.

Μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας περιλαμβάνει και την ίδρυση έξι νέων προτύπων ΕΠΑΛ με σταδιακή εφαρμογή ξεκινώντας από την Α τάξη Λυκείου.

Πανελλήνιες εξετάσεις

Όσον αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις παγιώνεται η ελάχιστη βάση εισαγωγής καθώς και το παράλληλο μηχανογραφικό το οποίο θα περιλαμβάνει 52 ειδικότητες για τα δημόσια ΙΕΚ.

Επιπλέον αλλαγές φέρνει το Νομοσχέδιο είναι:

Από το Σεπτέμβριο προβλέπεται σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός στο σχολείο.

Ψηφιακός μετασχηματισμός - Θα ενταχθούν περισσότερες ώρες πληροφορικής.

Ανάληψη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών ηλεκτρονικά - ψηφιακά απολυτήρια

Νέος νόμος για την επαγγελματική εκπαίδευση σχολείο, τάξη μαθητής
Πολλαπλό βιβλίο από το 2022
Επιπλέον, το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας καθιερώνει την επιλογή διδακτικού βιβλίου σε κάθε μάθημα που διδάσκεται στις σχολικές μονάδες της δημόσιας ή ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η εφαρμογή του πολλαπλού βιβλίου σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί θα επιλέγουν ποιο βιβλίο θα διδάξουν κατά τη σχολική χρονιά. Τα προτεινόμενα βιβλία θα είναι εγκεκριμένα από το Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί ψηφιακή βιβλιοθήκη από το ΙΕΠ ώστε οι εκπαιδευτικοί να παραπέμπουν τους μαθητές.

Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία επιλογής από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το αντίστοιχο μάθημα, η επιλογή γίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων, ή σε περίπτωση αδυναμίας λήψης απόφασης ή μη επιλογής, η επιλογή πραγματοποιείται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας.

Ακόμα, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν, παράλληλα με το διδακτικό βιβλίο που έχει διανεμηθεί στο σχολείο, το σύνολο των βιβλίων του αντίστοιχου μαθήματος σε ψηφιακή μορφή.

Επιπλέον, με απόφαση του εκάστοτε υπουργού Παιδείας καθορίζονται η διαδικασία επιλογής διδακτικού βιβλίου, η προθεσμία εντός της οποίας πραγματοποιείται η επιλογή τους, τα δεδομένα που καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής του διδακτικού βιβλίου.

Όμως, μέχρι την ολοκλήρωση της δημιουργίας του Μητρώου Διδακτικών Βιβλίων και της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Διδακτικών Βιβλίων τα σχολεία συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τα ήδη εγκεκριμένα διδακτικά βιβλία.

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης
Στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι η άμεση εφαρμογή της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης που προβλέπονται στο νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών χωρίζεται ουσιαστικά στις εξής δύο κατηγορίες:

- Στα στελέχη εκπαίδευσης, τα οποία για να τοποθετηθούν σε αυτές τις θέσεις θα οφείλουν να αξιολογούνται και θα λαμβάνουν μόρια από αυτές τις αξιολογήσεις προκειμένου να προαχθούν, είτε θα απομακρύνονται από τις θέσεις ευθύνης αν αξιολογηθούν αρνητικά.

- Στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, για τους οποίους η αξιολόγηση δεν θα παίζει κάποιον ουσιαστικό ρόλο αν δεν θελήσουν να αναδειχθούν σε στελέχη (δεν υπάρχει μοριοδότηση για μεταθέσεις, αποσπάσεις, κλπ), παρά μόνο θα παραπέμπονται σε επιμόρφωση εάν είναι αρνητική.

Μάλιστα, οι σύλλογοι διδασκόντων, βάσει του νέου νομοσχεδίου, χάνουν σχεδόν κάθε δυνατότητα επιρροής στα σχολεία ενώ οι διευθυντές αποκτούν υπερεξουσίες και γίνονται «αιώνιοι», αφού οι θητείες μετατρέπονται σε 4ετείς ενώ αίρεται ο περιορισμός των δύο θητειών στο ίδιο σχολείο.

Ουσιαστικά, ο διευθυντής αποκτά τις αρμοδιότητες εκείνες που του επιτρέπουν να υπηρετήσει το αυτόνομο σχολείο, ενώ πλέον καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της σχολικής ζωής.


Πηγή:alfavita

Συμπλήρωσε με προσοχή και έξυπνα το Μηχανογραφικό ...
Βάσεις 2021: Οι πρώτες εκτιμήσεις μετά τις βαθμολο...