ΔΕΥΤΕΡΑ 15-06-2020

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΤΡΙΤΗ 16-06-2020

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΕΠΑΛ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2020

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/6/2020

ΦΥΣΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6/2020

ΑΕΠΠ ΙΣΤΟΡΙΑ

Follow Us