ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
*Το κανάλι μας στο youtube


ΜΑΘΗΜΑΤΑΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΕΩΝ
7/6/2018 - Ν. Γλώσσα - Έκθεση ΕΠΑΛ (Ημερήσια) ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΗΣ ΘΕΜΑ Α1-Α2 ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΗΣ ΘΕΜΑ Α3-Α4 ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΗΣ ΘΕΜΑ Α5β
ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΗΣ ΘΕΜΑ Α5α ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΗΣ ΘΕΜΑ B1 - B2 ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΗΣ ΘΕΜΑ B3 - B4
ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΗΣ ΘΕΜΑ B5
7/6/2018 - Ν. Γλώσσα - Έκθεση ΕΠΑΛ (Εσπερινά) ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΗΣ ΘΕΜΑ Α / ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ B1, B2, B3 ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΗΣ ΘΕΜΑ B4
ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΗΣ ΘΕΜΑ Γα ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΗΣ ΘΕΜΑ Γβ
8/6/2018 Νέα Ελληνική Γλώσσα - Γενικής Παιδείας ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΗΣ Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΛ ΘΕΜΑΤΑ Β1, Β2, Β3 ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΗΣ Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΛ ΘΕΜΑ Β4
ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΗΣ Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΛ ΘΕΜΑ A1 ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΗΣ Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΛ ΘΕΜΑ ΘΕΜΑ Γ1α)
ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΗΣ Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΛ ΘΕΜΑ ΘΕΜΑ Γ1β)α'μέρος
ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΗΣ Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΛ ΘΕΜΑ ΘΕΜΑ Γ1β)β'μέρος
Σχολιασμός των θεμάτων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας
9/6/2018 - Μαθηματικά ΕΠΑΛ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑ.Λ. ΘΕΜΑ Α ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑ.Λ. ΘΕΜΑ Β
ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑ.Λ. ΘΕΜΑ Γ ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑ.Λ. ΘΕΜΑ Δ
11/6/2018 - Μαθηματικά ΓΕΛ Ημερήσια ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ Α
ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ Β
ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ Δ1-Δ2
ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ Δ3
ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ Δ4
11/6/2018 - Αρχαία Ελληνικά ΓΕΛ Ημερήσια ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑ Α – ΘΕΜΑ Β3
ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑ Β4 ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑ Γ2
ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑ Γ3α)
ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑ Γ3γ)
ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΘΕΜΑ Β1α), Β1β)
ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΘΕΜΑ Β1γ), ΘΕΜΑ Β2α)
ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΘΕΜΑ Γ1
ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΘΕΜΑ Γ3β)
ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΘΕΜΑ Β2β-α' μερος
ΒΙΝΤΕΟ ΛΥΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΘΕΜΑ Β2β-β' μερος
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
13/6/2018 - Φυσική ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΕΛ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΘΕΜΑ Α
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΘΕΜ Β1
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΘΕΜΑ Β2
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΘΕΜΑ Γ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΘΕΜΑ Δ1-Δ2
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΘΕΜΑ Δ3-Δ4
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΘΕΜΑ Β3
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
13/6/2018 - Ιστορία ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΕΛ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΘΕΜΑ Α1
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΘΕΜΑ Α2, Β1, Β2
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΘΕΜΑ Γ1
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΘΕΜΑ Δ1
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
13/6/2018 - Ανάπτυξη Εφαρμογών (Προγραμματισμός) ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΕΛ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΑΕΠΠ, ΘΕΜΑ Α+Β
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΑΕΠΠ, ΘΕΜΑ Γ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΑΕΠΠ, ΘΕΜΑ Δ
15/6/2018 - Χημεία ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΕΛ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΘΕΜΑ Α
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΘΕΜΑ Β1
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΘΕΜΑ Β2-Β3
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΘΕΜΑ Γ1
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΘΕΜΑ Γ2
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΘΕΜΑ Δ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
15/6/2018 - Α.Ο.Θ. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΕΛ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΘΕΜΑ Α+Β
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΘΕΜΑ Γ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΘΕΜΑ Δ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
15/6/2018 - Λατινικά ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΕΛ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΛΑΤΙΝΙΚΑ, Θέμα Α1
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΛΑΤΙΝΙΚΑ, ΘΕΜΑΤΑ Β1, Γ1, Γ2α
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΛΑΤΙΝΙΚΑ, ΘΕΜΑΤΑ Β2, Γ2β, Γ2γ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΛΑΤΙΝΙΚΑ, ΘΕΜΑ Γ2δ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
19/6/2018 - Βιολογία ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΕΛ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΘΕΜΑ Α+Β
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΘΕΜΑ Δ1
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΘΕΜΑ Γ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΘΕΜΑ Δ2-Δ3
19/6/2018 - Βιολογία Γενικής Παιδείας ΓΕΛ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ, ΘΕΜΑ Α+Β
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ, ΘΕΜΑ Γ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018 - ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ, ΘΕΜΑ Δ

*Το κανάλι μας στο youtube

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017
*Εδώ μπορείτε να δείτε και τα βίντεο με τις λύσεις των θεμάτων


ΜΑΘΗΜΑΤΑΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ν.Γλώσσα - Έκθεση ΓΕΛ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ν. Γλώσσα - Έκθεση ΕΠΑΛ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Μαθηματικά Προσανατολισμού ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Αρχαία Ελληνικά ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Μαθηματικά Γ ΕΠΑΛ (Νέο & Παλαιό Σύστημα) ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Φυσική ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ιστορία Προσανατολισμού (Νέο & Παλαιό Σύστημα) ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Νέο & Παλαιό Σύστημα) ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Βιολογία Προσανατολισμού (Νέο Σύστημα) ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Νέο Σύστημα) ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Λατινικά (Νέο Σύστημα) ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Χημεία (Νέο Σύστημα) ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Βιολογία Γενικής Παιδείας (Νέο Σύστημα) ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

*Εδώ μπορείτε να δείτε και τα βίντεο με τις λύσεις των θεμάτων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεντρικά Γραφεία Γούναρη 35 & Κανακάρη, Πάτρα

  •   2610.622855

  •   2610.279873

  •   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο newsletter για να λαμβάνετε τα νέα μας

Follow Us