Χωρίς τα ονόματα η ανάρτηση στα Λύκεια των βαθμολογιών των υποψηφίων

Σε εγκύκλιο που απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας προς τα Λύκεια αναφέρεται ότι η ανάρτηση των βαθμολογικών αποτελεσμάτων θα γίνει χωρίς τα ονομαστικά στοιχεία των υποψηφίων.

Οι Διευθυντές θα αναρτήσουν στις σχολικές μονάδες την Παρασκευή  μόνο  τις εκτυπωμένες καταστάσεις που περιλαμβάνουν μόνο τους (8ψήφιους) κωδικούς και τους βαθμούς των υποψηφίων.

Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν έχει τον κωδικό του, παρακαλούνται οι Διευθυντές Λυκείων να γνωστοποιούν τα βαθμολογικά αποτελέσματα στον υποψήφιο με βάση τις αναλυτικές βαθμολογικές καταστάσεις που του έχουν αποσταλεί και οι οποίες περιλαμβάνουν και τα ονομαστικά στοιχεία των υποψηφίων.

Ο Διευθυντής κάθε Λυκείου μαζί με τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, μόλις παραλάβουν από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τις καταστάσεις και τα αποκόμματα , πρέπει να προβούν  στον απαραίτητο έλεγχο μεταξύ αναλυτικών ονομαστικών καταστάσεων και των αποκομμάτων.

Σε περίπτωση τυχόν διαφοράς πρέπει άμεσα να γίνει επικοινωνία με το οικείο Βαθμολογικό Κέντρο και τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης Εφαρμογών  του υπ. Παιδείας, για τη σχετική διόρθωση.

Πηγή: www.esos.gr

Τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι ηλεκτρονικές...