Μηχανογραφικό 2019: Νέες αλλαγές

Σύμφωνα με νέα υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι Σχολές του Λιμενικού Σώματος θα συμπεριλαμβάνονται πλέον στο μηχανογραφικό δελτίο που θα συμπληρώνουν οι υποψήφιοι από τις επόμενες Πανελλαδικές εξετάσεις.

 Πιιο συγκεκριμένα τόσο η Σχολή Δόκιμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής όσο και η Σχολή Δόκιμων Λιμενοφυλάκων εντάσσονται και στα τρία Επιστημονικά Πεδία, δηλαδή των Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών, των Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών και των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Επίσης με την ίδια υπουργική απόφαση:

1. στο Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών προστίθεται το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

2. στο Πεδίο των Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών προστίθενται τα τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ και Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου

3. στο Πεδίο των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής προστίθενται τα τμήματα Γεωγραφίας, Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΤΕΙ Κρήτης.

Τέλος διαγράφονται από το Πεδίο των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής τα τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ και Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας.

 

 

Τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι ηλεκτρονικές...