86a6b688d4c5eeb2dc9d715da1cd40c0

 Την ίδρυση Τομέα Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών με γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Διαφορικές Εξισώσεις, Αριθμητική Ανάλυση, Μαθηματική Λογική, Υπολογιστική Επιστήμη, Μαθηματικά της Πληροφορικής, Διακριτά Μαθηματικά, προβλέπει απόφαση του Πρύτανη του ΕΚΠΑ Θάνου Δημόπουλου.

Με την ίδια απόφαση τροποποιούνται τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν οι Τομείς Άλγεβρας και Γεωμετρίας, Μαθηματικής Ανάλυσης και Στατιστικής και καθορίζονται ως εξής:

α) Τομέας Άλγεβρας και Γεωμετρίας: Άλγεβρα, Γεωμετρία, Θεωρία Αριθμών, Διακριτά Μαθηματικά.

β) Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης: Μαθηματική Ανάλυση, Εφαρμοσμένη Ανάλυση, Διαφορικές Εξισώσεις.

γ) Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας: Πιθανότητες και Στοχαστικές Διαδικασίες, Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα, Θεωρία Παιγνίων, Συνδυαστική, Ασφαλιστικά και Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Επίσης η ίδια απόφαση ορίζει τη μη μεταβολή των γνωστικών αντικειμένων του Τομέα Διδακτικής των Μαθηματικών που καθορίστηκαν με τις υπ' αριθμ. Β1/406/23-11-1993 (ΦΕΚ 880 Β') και Β1/716/15-12-1994 (948 τ. Β') υπουργικές αποφάσεις.

Τα γνωστικά αντικείμενα «Διαφορικές Εξισώσεις» και «Διακριτά Μαθηματικά» θα θεραπεύονται από τον νέο Τομέα Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών και από τους Τομείς Μαθηματικής Ανάλυσης και Άλγεβρας και Γεωμετρίας αντίστοιχα, επειδή τα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα σχετίζονται με διαφορετικές περιοχές της επιστήμης των Μαθηματικών.

ΠΗΓΗ:www.esos.gr